Latest Posts

Day: January 19, 2022

ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಫ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ನೂತನ ಸಾಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ : ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ : ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ತಿಂಗಳಾಡಿ ದರ್ಬೆಕರಾವಳಿ

ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಫ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ನೂತನ ಸಾಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ : ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ : ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ತಿಂಗಳಾಡಿ ದರ್ಬೆ

ತಿಂಗಳಾಡಿ: SKSSF ತಿಂಗಳಾಡಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯು. ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಾಸೀರ್ ಕೌಸರಿ ಅಧಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ.2022-2024 ಸಾಲಿನ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತಿಂಗಳಾಡಿಯ ಜಿಸ್ತಿ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ
59 ರ ಸಂಭ್ರಮ ದಲ್ಲಿ ಜಾಮಿಆಃ ನೂರಿಯಾ:ಜನವರಿ 28,29,30 ಘಟಿಕೋತ್ಸವ,ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಂಭ್ರಮ<br> ಜನವರಿ -21, ಶುಕ್ರವಾರ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ  ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಾಯಾರ್ಥ ಸಹಾಯಧನ ಸಂಗ್ರಹ:ಯಶಸ್ವಿ ಗೊಳಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಫೈಝೀಸ್ ಕರೆರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

59 ರ ಸಂಭ್ರಮ ದಲ್ಲಿ ಜಾಮಿಆಃ ನೂರಿಯಾ:ಜನವರಿ 28,29,30 ಘಟಿಕೋತ್ಸವ,ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಂಭ್ರಮ
ಜನವರಿ -21, ಶುಕ್ರವಾರ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ  ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಾಯಾರ್ಥ ಸಹಾಯಧನ ಸಂಗ್ರಹ:ಯಶಸ್ವಿ ಗೊಳಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಫೈಝೀಸ್ ಕರೆ

ಫೈಝಬಾದ್ : ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಪಟ್ಟಿಕ್ಕಾಡ್ ಜಾಮಿಆಃ ನೂರಿಯಾ ಅರಬಿಕ್   ಕಾಲೇಜಿನ 59ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ 57ನೇ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವು ಜನವರಿ